סרטי בגן של דודו​

מה בסדרה?

ששת הסרטים הראשונים עוסקים בנושאים ערכיים יומיומיים כמו:
נושא הביטחון והחיזוק האישי של הילד, האמונה בה' והאמונה ביכולתו להתגבר על הקשיים, אהבת החבר, השבת אבידה, ביקור חולים, הכנסת אורחים, כיבוד הורים והדרת פני זקן ועוד…
החל מהסרט בגן של דודו 7 לומדים הילדים על שבת וחגי ישראל, כשמעבר להנאה סופג הילד כל מה שבעצם ילד יהודי צריך לדעת על שבת והחגים.
הסרט בגן של דודו 13 עוסק כולו בעיר ירושלים בעבר ובהווה, כשדרך סיפורה של ירושלים – לומדים הילדים את סיפורו של העם היהודי.
בסרט בגן של דודו 14 – פורים של ימינו וסיפור מגילת אסתר בהפקת ענק מרהיבה.
בסרט בגן של דודו 15 שירת החיות – מפגש מרתק בין עולם החי,עולם הילדים וערכי היהדות.
הסרט בגן של דודו 16 – עוסק בנושא התפילה דרך סיפורים מרתקים ושירים.
הסרט בגן של דודו 17 – כולו מוקדש לזהירות בדרכים.
הסרטים בגן של דודו 18-19- אגדודו – סיפורי התורה שבחומש בראשית בסרטים מוסיקליים סוחפים.