תקנון האתר

1. כללי:

א. האתר video-kat.com מופעל ובבעלות חברת "וידאו קט" ו/או אורית וגנפלד
(להלן: "מפעילת האתר").

ב.הביקור ו/או השימוש באתר ותכניו כפופים לתנאים ולהוראות המופיעים במסמך זה
(להלן: "תנאי השימוש") אשר חלים על כל משתמשי האתר ו/או בתכניו באופן ישיר /
עקיף, וכוללים בין היתר, מנויים, מבקרים מזדמנים וכל צד שלישי העושה שימוש
באישור בתכני האתר (להלן: "המשתמש/ים").

ג.

אנא קראו בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן, כל המשתמש באתר, בעצם
השימוש בו

, מצהיר בזאת כי הוא מכיר את תנאי האתר והשימוש באתר הינו בהתאם לתנאי השימוש
המפורטים להלן.

ד.תנאי שימוש אלה מתייחסים לגלישה ו/או שימוש באתר בין אם באמצעות מחשב ביתי,
מחשב נייד, תקשורת סלולארית או בכל אמצעי אחר.

ה.מובהר כי מפעילת האתר אינה אחראית למידע המצוי במי מהאתרים המקושרים מהאתר
באמצעות לינקים / קישוריות (links).

ו. מפעילת האתר תפעל למען כך שהקישורים יפנו לאתרים אשר נמצאים בתחום העניין
של האתר או של המשתמש. עם זאת, אינה אחראית לכל מידע אשר נמצא באיזה מהאתרים
אשר מקושרים מהאתר.

ז.מטעמי נוחות מנוסחים תנאי השימוש בלשון זכר, אולם הם מופנים לגברים ונשים
כאחד.

2. האתר:

א.האתר מציג קבצי אודיו וסרטים מהכותר "בגן של דודו" וסרטים נוספים שיעודכנו
מעת לעת בהתאם לרצונה הבלעדי של מפעילת האתר (להלן: "החומר
").

ב. החומרים באתר מיועד לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי / כלכלי
/ עסקי ללא אישור מראש ובכתב מאת מפעילת האתר.

ג.בכוונת מפעילת האתר להעלות תכנים לאתר אשר יעשירו את חוויית הגלישה באתר
בחבילות שונות. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת להעלות תכנים כלשהם
לאתר, להשאיר תכנים אשר הועלו לאתר למשך זמן מסוים, לאפשר צפייה חלקה ללא
הפרעות וכיוצא באלה.

3. אופן השימוש בשירותי האתר:

א.האתר הינו אתר לצפייה והאזנה במגוון משתנה של חומר.

ב.השימוש החופשי באתר הינו מוגבל ונתון לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר.

ג.כל גולש המעוניין בכך, יוכל לרכוש מנוי לשירותי האתר וליהנות משירותים
מורחבים (

פירוט מלא ניתן למצוא כאן

).

ד.השימוש באתר, בין אם בחינם ובין אם כמנוי הינו שימוש אישי ואין לעשות באתר
שימוש מסחרי כלשהו.

4. התחייבויות הגולשים באתר:

א. השימוש באתר יהיה בהתאם לאמור בתקנון זה ובכפוף לכל דין.

ב. ככל שיתאפשר להעלות תוכן גולשים לאתר, לא יועלה תוכן המפר זכויות כלשהן של
צדדים שלישיים ו/או לא יועלה כל תוכן פוגעני, מביש ו/או הקורא לדבר עבירה.

ג. לא ינסו לפרוץ לאתר ולתכנים שבו ולא ישתלו בו תוכנות זדוניות ו/או וירוס
מחשבים.

ד.לא יעשה שימוש בפרטי גולשים אחרים ככל שנחשפו אליהם במסגרת השימוש באתר.

5. רכישת מנוי, תשלום ומסירת פרטי חיוב:

א.שירותים רבים באתר כרוכים בתשלום (רכישת מנוי).

ב.במעמד רכישת המנוי, נדרש הגולש לרשום פרטי אשראי לצורך ביצוע התשלום.

ג.המנוי הנרכש הינו אישי ולא ניתן להעברה. למען הסר כל ספק,
אין ברכישת מנוי כדי להקנות למנוי זכויות מסוג כלשהן במידע המצוי באתר ו/או
זכות להפיץ ו/או להעתיק ו/או למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי מכל סוג שהוא במידע
ו/או בתכנים המצויים באתר.

ד.המנוי לאתר הינו על בסיס שנתי, לצפייה בסרט אחד, מספר סרטים או כל הסרטים
בהתאם לבחירת הלקוח.

ה.בעצם הכנסת פרטי האשראי, מעניק הגולש למפעילת האתר זכות לחייב את כרטיס
האשראי שלו בסכומים המפורטים באתר.

ו.בעצם ההרשמה לאתר, מצהיר הגולש כי הוא לא יהיה זכאי לבטל את החיוב בכרטיס
האשראי, אלא בהתאם להוראות הדין.

ז.יובהר כי במקרה שמפעילת האתר תודיע על הפסקת פעילות האתר, תפסיק מפעילת האתר
לגבות את דמי המנוי. המנוי מצהיר בזאת כי במקרה כגון זה לא תהיה לו שום טענה
או דרישה כלפי מפעילת האתר מלבד הפרש דמי המנוי לתקופה עבורה רכש את המנוי
והאתר כבר אינו פעיל.

ח.נפלה טעות קולמוס ו/או טעות טכנית במחיר ו/או בכל פרט אחר באתר – לא יחייב
הדבר את החברה.

6. סוגי מנויים

א . החברה מציעה לרכישה באתר מספר סוגי מנוי:

1.מנוי בהתחייבות לתקופה קצובה בת שנה- בתשלום מראש, במחיר של 420 ₪. במסגרת
המנוי הכללי באתר תוכלו לצפות ללא הגבלה למשך שנה בכל סרטי הסדרה "בגן של
דודו" בעברית ובאנגלית. התשלום עבור תקופת ההתחייבות הקצובה ישולם מראש
במלואו, במועד הרכישה, ובעל המנוי לא יזוכה בסכום כלשהו במקרה של ביטול מנוי,
למעט במקרים המנויים בחוק הגנת הצרכן.

2. רכישת כותר לצפייה או האזנה בתשלום כפי שמופיע באתר ומשתנה מעת לעת, בעל
המנוי לא יזוכה בסכום כלשהו במקרה של ביטול מנוי, למעט במקרים המנויים בחוק
הגנת הצרכן.

ב . החברה רשאית על פי שיקול דעתה לעדכן את המחירים באתר, כאשר המחירים
המופיעים באתר בעת ביצוע עסקה הם אלו אשר יקבעו לצורך ביצוע
העסקה.

7. ביטול מינוי לתקופה קצובה

1. לא ניתן לבטל מנוי לתקופה קצובה, אלא כפוף לאמור בחוק הגנת הצרכן, הקובע כי
ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך גילוי
העסקה, לפי המאוחר שביניהם. למעט האמור, לא ניתן לבטל עסקאות לתקופות קצובות
ולא יוחזרו סכומים ששולמו בגינם.

2. במקרה שמנוי יבטל איזה מהתשלומים שבהם הוא חייב לחברה באמצעות הודעת ביטול
לחברת האשראי, בניגוד לדין, וללא הסכמתה בכתב ומראש של החברה, המנוי יחויב בכל
התשלומים שבוטלו ובנוסף יישא בכל ההוצאות שייגרמו לה בשל כך.

8. מדיניות פרטיות

א.הרישום לאתר מתבצע באמצעות הקשת שם משתמש ו/או Email וסיסמא.

ב.חלק מהשירותים באתר דורשים הרשמה, דוגמת רכישת מנוי לאתר אשר מותנית בתהליך
הרשמה אשר במסגרתו עשוי המשתמש למסור מידע אישי, העשוי לכלול, בין היתר, שם
מלא, כתובת, דרכי התקשרות ומספר כרטיס אשראי (להלן:"הפרטים האישיים").

ג.Cookies – מפעילת האתר משתמשת ב Cookies (עוגיות) קבצים אשר נשמרים במחשב
המשתמש לצרכים שונים המוצגים להלן, כולם או מקצתם:

1. איסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש באתר.

2. שותף הפרסום Google – Adwords – DoubleClick – משתמש בקבצי cookies – כדי
להציג למשתמש מודעות בהתבסס על ביקורם באתר ובאתרים אחרים באינטרנט.

3. גולש אשר יבחר לרכוש מנוי לאתר, יוכל לעשות זאת באמצעות ממשק תשלום
אינטרנטי של חברת סליקה והפרטים המוזנים לצורך רכישת מנוי נעשים באמצעות שרת
מאובטח שמפעילה חברת הסליקה ונשמרים בהתאם להוראות הדין אצל החברה הסולקת.

ה.בכל מקרה של הליך שיפוטי כנגד מפעילת האתר, ו/או צו שיפוטי כנגדה, תהיה
מפעילת האתר רשאית לחשוף את הפרטים שהשאיר הגולש באתר.

9. פרסומות

א. מפעילת האתר לא תישא בשום אחריות לתוכנן של מודעות הפרסומת המופיעות באתר.

ב.מובהר בזאת כי הפרסום באתר אינו מהווה עידוד או המלצה לרכישת השירותים או
המוצרים המוצעים בהן. במידה ותעשה עסקה בין מבקר לבין גוף מפרסם או גוף המוזכר
או המופנה אליו באתר, עסקה זו תהיה בין צדדי העסקה בלבד וללא שום מעורבות או
אחריות של מפעילת האתר.

ג.החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדרכים שונות, לרבות SMS ובדואר
אלקטרוני, דברי פרסומת, בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים)
(תיקון מס' 40), התשס"ח- 2008 "חוק הספאם". מידע זה ישלח אליך לאחר שנתת את
הסכמתך לכך באישור תנאי תקנון האתר, לרבות בעת ביצוע הזמנה ו/או רישום לאתר או
במועד אחר, וכל עוד לא ביטלת הסכמתך זו, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין.
באפשרותך להסיר את עצמך בכל עת באמצעות משלוח הודעות סירוב בהתאם להוראות הדין
הרלבנטיות.

ד.החברה רשאית להשתמש במידע שהתקבל באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש
באתר, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה וליצירת קשר
עימך במקרה הצורך, בכפוף להוראות חוק הספאם. בהתאם לחוק האמור, הינך רשאי
להודיע לחברה בכתב בכל עת כי אינך מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות, ולהודיע לה
שאתה מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור ו/או דברי דיוור.

10. אבטחה

א.מפעילת האתר נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על
סודיות המידע המועבר אליה ודרכה.

ב.מנגנון סליקת האשראי מוגן ומאובטח על ידי חברת הסליקה המוצגת באתר.

ג.האתר מאובטח בתקנים שונים.

11. אחריות

א. אין להסתמך על התכנים המופיעים באתר.

ב. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות ככל שיתברר כי הייתה טעות בתכנים המופיעים
באתר.

ג.מפעילת האתר לא תהיה אחראית לנזקים כלשהם ישירים או עקיפים, כספיים או
אחרים, לרבות בגין אי הצלחת הגולש להתחבר לסרטים , טעויות בתכנים באתר, צפיה
משובשת, חוסר יכולת לגלוש באתר ו/או כל תקלה אחרת באתר.

ד. מפעילת האתר תפעל על מנת לשמור על פעולה תקינה של האתר, אולם ייתכנו
שיבושים ותקלות בגישה לאתר ומפעילתו אינה מתחייבת להפעיל את האתר באופן רציף
ו/או ללא תקלות ו/או כחסין מפני גישה בלתי מורשית.

ה. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה
לנכונות הפעולות.

ו.ככל שיתאפשר להעלות תכני גולשים, מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל תוכן
גולשים שיתפרסם באתר.

מפעילת האתר איננה מתחייבת להתאים באופן מלא את שירותי הוידאו או האודיו שלה
למכשירי סלולר נייחים וניידים לרבות מכשירי סלולר מתקדמים,אייפדים
וטאבלטים,והם יסופקו ככל שמפעילת האתר תאפשר את השירות ואין הדבר כלול במסגרת
המנוי או הרכישה למשתמש שאיננו בעל מחשב נייח העומד בדרישות להצגת קבצי וידאו
ו/או אודיו מינימליים, לפי הענין.

12. קניין רוחני

א. כל זכויות הקניין הרוחני של התכנים המופיעים באתר שייכים למפעילת האתר ו/או
היא בעלת רישיון שימוש בהם.

ב. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, למכור, לתרגם ו/או לעשות שימוש כלשהו
בתכנים המצויים באתר וזאת בין אם השימוש נעשה באתרי אינטרנט אחרים ו/או באמצעי
מדיה אחרים.

ג.כל שימוש בלתי מורשה בתכנים המופיעים באתר מהווה הפרה של זכויותיה של מפעילת
האתר והמשתמש מודע לכך שהוא יהיה חשוף לתביעות בגין פגיעה בזכויותיה של מפעילת
האתר.

13. דין ושיפוט:

א. המנוי מאשר כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד
החברה תוגבל לתקופה של 6 חודשים ויראו בכך הסכמת המנוי והכול בהתאם לאמור בחוק
ההתיישנות, התשי"ח-1968.

ב. הדין החל על השימוש באתר, לרבות בעניין תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי
בלבד